top of page

כל חברות הארגון מחוייבות לחתום ולעמוד בתנאי אמנת המניפה כדי להשתייך לארגון

  • Facebook

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו

אמנה לעוסקות במקצועות בלידה

"ארגון המניפה"
ארגון הגג של מקצועות הליווי וההדרכה מסביב ללידה ובמעגלי החיים.

"עוסקת"
מדריכת הכנה ללידה, דולה תומכת לידה ו/או דולה לאחר לידה שהוכשרה על-ידי אחד מן המוסדות המוכרים על-ידי ארגון המניפה לשם הענקת תעודה זו.

"לקוח/ה"
מקבל/ת השירות בפועל.

"צוות רפואי"
צוותי בתי החולים, צוותי שירותי החירום וההצלה, ו/או כל מי שהוסמך לעסוק באחד או יותר ממקצועות הרפואה על-ידי משרד הבריאות ומדינת ישראל, בכפוף להגדרות "חוק זכויות החולה תשנ"ו - 1996".

"סביבת עבודה"
כל מקום אליו נקראת ה"עוסקת" על מנת להעניק בו את שירותיה, קרי: בתי החולים, בית היולדת או כל מקום אחר.

באמנה זו, כל האמור תחת הגדרת "חוק" מתיחס לחוקי מדינת ישראל.


חובות כלליות של העוסקת

1. על העוסקת להעניק שירות מיומן ומקצועי המבוסס על הסמכה מוכרת ועדכנית.

2. עוסקת לא תפלה בין לקוח/ה ללקוח/ה מטעמי דת, גזע, לאום, ארץ מוצא, נטיה מינית או מטעם אחר כיוצא באלה.

3. על העוסקת לשאוף לשיפור והרחבת הכישורים המקצועיים הנוגעים לתחום עיסוקה.

4. כל עוסקת מחויבת בהשתתפות בכנסים והשתלמויות מקצועיות, אחד בשנה לפחות.

5. על העוסקת להיות מעודכנת בהנחיות משרד הבריאות הנוגעות לעבודתה. 

6. העוסקת הינה חלק ממערך נותני השירותים למשפחה המתרחבת, ובתור שכזו היא מחויבת לשירות זמין התואם תנאי ההסכם שנקבע בינה ובין לקוחותיה.

7. על העוסקת לשים את טובת הלקוח/ה ומשפחתו/ה בעדיפות ראשונה.

8. על העוסקת להעניק שירות מקצועי, להקפיד על מתן כבוד למערכת האמונות והערכים של הלקוח/ה ובני משפחתו ולעודד את הלקוח/ה לקבל החלטות לפי מה שנכון לו/ה ולבני משפחתו/ה

9. באחריות העוסקת לקבל הסכמה מפורשת מלקוחותיה למתן שירות בכלל, ולמגע פיזי בפרט. 

10. חל איסור מוחלט על העוסקת לתת חוות-דעת רפואית, אלא אם היא בעלת הכשרה רפואית ובעלת תעודה מוכרת בחוק, בנוסף להכשרתה של העוסקת. על העוסקת לציין במפורש בפני לקוחותיה שדעתה אינה חוות דעת רפואית.

11. העוסקת תעמיד לרשות לקוחותיה את מאגר הידע המקצועי שברשותה ותעודד אותם לשאול, לחקור ולהרחיב את הידע האישי שלהם.

12. העוסקת תראה עצמה כמייצגת את המקצוע בקהילה ותקדם את המודעות החברתית והמקצועית.

13. לעוסקת זכות להכרה מקצועית ולתנאי עבודה ותשלום עבור שירותים מקצועיים.

14. לעוסקת זכות להגנה בפני סיכונים מקצועיים. לפיכך עליה לבטח עצמה בפני תביעות מקצועיות.

15. הקשר המקצועי בין העוסקת ללקוחותיה יתקיים כל עוד קיימים ביניהם אמון ושיתוף פעולה.

16. העוסקת תמסור ללקוחותיה מידע מהימן ומדויק באשר לידע ולגבולות הסמכתה במסגרת הכשרת הבסיס, ולא תציע שירותים מעבר לכך. עם זאת, יש באפשרותה להפנות לבעלי מקצוע אחרים.

17. חל איסור מוחלט לנצל יתרונות במערכת היחסים שנוצרה, להשגת טובות הנאה אישיות שלא הוגדרו כתמורה ישירה לשירות שניתן.

18. על העוסקת להתאים עצמה ושירותיה לכללי מקום עבודתה ולכבדם.

19. חל איסור מוחלט על העוסקת להתערב בשיקולים והחלטות כלשהם של צוות רפואי לפני, בזמן הלידה ו/או אחריה.

20. עוסקות החתומות על האמנה ישתפו פעולה אך ורק עם גורמים המוסמכים ומאושרים על-ידי החוק.

21. חובה על כל עוסקת לעבור אחת לשנתיים קורס החייאה.


סודיות רפואית ושמירה על פרטיות

22. על העוסקת לקבל מידע רלוונטי, אמין וישר על מהלך ההיריון והלידה ועל מצב בריאותה של הלקוחה ושל התינוק.

23. חובת העוסקת לשמור על פרטיותם וצנעתם של הלקוח/ה ומשפחתו/ה 

24. חל איסור לחלוק מידע אודות הלקוח/ה ומשפחתו/ה שלא בהסכמתם המפורשת, למעט במקרים המפורטים בסעיפים 26, 28, 30 ובכפוף לכל חוק.

25. במקרה בו נדרשת העוסקת, מטעם החוק, להעביר מידע אודות הלקוח/ה ו/או משפחתו/ה, תברר העוסקת היטב את הלגיטימיות המשפטית של הדרישה להפרת סודיות רפואית בטרם היא חולקת כל מידע הקשור ללקוחותיה.

26. על כל דרישה למתן מידע הנוגע ללקוח/ה ומשפחתו/ה, על העוסקת להיוועץ בסמכות משפטית.

27. במקרה בו חיסיון המידע עלול לפגוע בלקוח/ה או באחרים, תפעל העוסקת על-פי עקרון של בטחון הלקוח/ה והציבור. בכל מקרה, העברת המידע תעשה מתוך שיקול דעת מעמיק ותוך מזעור החשיפה למינימום הנדרש למניעת נזק ללקוח/ה ולמשפחתו/ה..


חלופה וגיבוי 

28. העוסקת אחראית להציע ללקוחותיה חלופה במידה ולא תוכל לקיים את מחויבויותיה כלפיהם. באחריות הלקוחות לפנות לחלופה ולהסדיר ביניהם את ההתקשרות.

29. על העוסקת ליידע מראש את לקוחותיה באשר לשקיפות הקיימת בינה לבין החלופה - מגבה, לגבי הפרטים האישיים והמידע הרפואי שנמסרו לה.


יחסים בין עוסקות, חובות הדדיות

30. בכל עניין מקצועי תגלה העוסקת יחס של כבוד והערכה כלפי חברותיה למקצוע.

31. על העוסקת להימנע מלשון הרע על חברותיה למקצוע ברשתות החברתיות ובכלל.

32. חברת ארגון אשר נודע לה או נתקלה בהתנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם רוח ארגון המניפה מוזמנת לפנות לאחת מחברות הועד ודבריה ידונו באופן מיטבי.

עבור דולות תומכות לידה:

33. חל איסור מוחלט על בדיקות וגינליות או עיסוי פרינאום.

34. בשל היות המקצועות מועדים לסיטואציות בהן נשים חשופות, על העוסקת לתת תשומת לב יתרה לפרטיותה הפיזית של היולדת. לא ינתן שירות/טיפול בעירום מלא לבקשת העוסקת, אלא אם כן הדבר נעשה בקונטקסט של הלידה עצמה בה היולדת עשויה להיות עירומה. במידה והעוסקת הינה מוסמכת בהנקה, יכולה לתת הדרכה או יעוץ כאשר השדיים חשופים - ובקונטקסט הנקה בלבד.
עקרונות אלו צריכים להיות מעוגנים בחוזה בכתב שייחתם בין העוסקת ללקוחותיה.

35. על העוסקת להכיר על בוריים את הנהלים הקיימים בסביבת עבודתה.

עבור דולות לאחר לידה:
36. בשל היות המקצועות מועדים לסיטואציות בהן נשים חשופות, על העוסקת לתת תשומת לב יתרה לפרטיותה הפיזית של היולדת. על העוסקת לשמור ולכבד את פרטיותה ומרחבה האישי של הלקוחה. הדרכה שכוללת עירום חלקי כמו בסיוע ראשוני בהנקה ובמגע עור לעור מחייב את הסכמתה המפורשת של הלקוחה.
37. על העוסקת להכיר על בוריים את הנהלים הקיימים במרכזים הרפואיים בהם היא מלווה לקוחות.


* עודכן בתאריך: 21.06.2020
 

bottom of page