top of page

תקנון "דיגיטל דולה" 

דיגיטל דולה הינה הכשרה מתמשכת שמטרתה לתת לנו כלים, תובנות, השראה ופרקטיקה לקידום העסק שלנו בהתאמה לתקופה.

ההכשרה תחל בתאריך ה 9.12 בבוקר ותמשך במשך 10 שבועות בוקר וערב לסרוגין
בכל שבוע יום עיון אחד של שתי הרצאות בנות שעה עד שעה וחצי.
בחרנו את טובי המרצים אשר יביאו עימם ידע מעשי ומעורר השראה.

שווי יום עיון אחד 250 ש"ח,  שווי ההכשרה כולה 2280 ש"ח

יצרנו הכשרה מוזלת ומסובסדת בתשלום סמלי לחברות ארגון המניפה והכשרה מוזלת למי שאינה חברת ארגון המניפה

יש לשים לב לתעריפי ההרשמה בהתאם להיותכן חברות או שאינן חברות ארגון המניפה.

ההכשרה מסובסדת והתשלום סמלי אך ורק לחברות הארגון.

 

עלות יום עיון אחד לחברות ארגון המניפה: 70 ש"ח 

עלות יום עיון אחד למי שאינה חברת ארגון המניפה: 170 ש"ח 

הכשרה מלאה ללא הגבלה לחברות ארגון המניפה: 200 ש"ח 

הכשרה מלאה למי שאינה חברת ארגון המניפה: 1,300 ש"ח 

ניתן להירשם לארגון המניפה לשנת הפעילות 2021 באתר הארגון 


לאחר התשלום לימי העיון, יש להרשם בדף התודה לימי העיון שתרצי להשתתף בהן, לא תיהיה אפשרות להצטרף ליום עיון ללא הרשמה מוקדמת.

קישורי הזום ופרטים אודות ימי העיון ישלחו על פי הפרטים שימולאו בדף התודה לתשלום. 

למי שנרשמה להכשרה המלאה, ינתן בתום ההכשרה קובץ המאגד  טיפים, קישורים וחומרים שיועברו על ידי המרצים השונים. 

יתכנו מפגשי המשך לנספחים בהתאם לביקוש

מאחלות לכן מפגשים מלמדים ומעשירים.
ועד חברות ארגון המניפה

bottom of page