Search

הסכם התקשרות בין דולה ליולדת

Updated: May 7

הסכם התקשרות בין דולה ליולדת הוא חוזה מסחרי לכל דבר ועיניין

חשיבות עירכת חוזה בהתקשרות בין דולה ליולדת מאפשר לך כדולה להרגיש ביטחון במערכת היחסים עם היולדת. והיולדת יוכלה לדעת מה השירות שהיא תקבל מהדולה בצורה בהירה יותר.

צרפנו לכן חוזה לדוגמא לשימושכן

מוזמנות להוריד את החוזה להתאים אותו אליך ולהשתמש בו מול הלקוחות שלכן

מסמך התקשרות לליווי בלידה
.docx
Download DOCX • 25KB

142 views0 comments