top of page
Search

הסכם התקשרות בין דולה ליולדת

Updated: May 7, 2022

הסכם התקשרות בין דולה ליולדת הוא חוזה מסחרי לכל דבר ועיניין

חשיבות עירכת חוזה בהתקשרות בין דולה ליולדת מאפשר לך כדולה להרגיש ביטחון במערכת היחסים עם היולדת. והיולדת יוכלה לדעת מה השירות שהיא תקבל מהדולה בצורה בהירה יותר.

צרפנו לכן חוזה לדוגמא לשימושכן

מוזמנות להוריד את החוזה להתאים אותו אליך ולהשתמש בו מול הלקוחות שלכן

מסמך התקשרות לליווי בלידה
.docx
Download DOCX • 25KB

437 views0 comments

コメント


bottom of page