top of page

הגשת פנייה לועדת האתיקה 

במקרים דחופים ניתן לפנות לאחת מחברות הועד בפנייה טלפונית 

  • Facebook

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו

ועדת אתיקה וגישור 

כארגון  הקמנו ועדת  אתיקה וגישור, במטרה לייצר שיח במקרים בהם נעשתה פגיעה ביולדת, בדולה או בצוות רפואי. אנו רואות לנגד עינינו את החשיבות של גישור, שיח ועבודה משותפת עם כל הגורמים בתהליך הלידה של אישה. 

תפקיד הועדה לשמוע תמיד את כל צדדי המקרה בגינו פונים אלינו ולנסות לפתור בדרכי נועם ותקשורת את הקשיים והאתגרים  שעולים. 


שנים רבות אנו עמלות לייצר שיתוף פעולה וכבוד הדדי בתוך חדרי הלידה למען היולדות, פועלות  יחד עם ארגונים שונים לזכויות נשים לשינוי בשדה הלידה וחותרות לשמירת זכויות היולדת.
לצערנו לעיתים אנחנו נחשפות במרחב המדיה החופשית לסיפורי לידה קשים ויולדות, דולות ומיילדות שעברו חווה קשה. 

חשוב לומר כי ארגון המניפה מתנגד בכל תוקף לכל סוג של אלימות.


אנחנו רוצות להזכיר לכן שיש למי לפנות וחשוב גם לעבד את החוויה. 
כארגון  אנו מתנגדות להשתלחות גורפת על דפי הפייסבוק, ומציעות מסגרות אחרות לפריקת תסכול וייעוץ. 

כמו כן, חשוב לנו ליצור מקום לצוותים רפואיים לשתף ולטפל במקרים שנדרשים על פי ראות עיניהם. 

חשוב לציין כי מקרים חמורים אשר דורשים בירור מעמיק בצינורות המקובלים, הן מבחינת התנהלות צוות בית החולים והן מבחינת התנהלות הדולה בחדר לידה יבדקו ויטופלו לעומק. 

יולדות, מיילדות וצוותים רפואי של חדר לידה, ודולות הנתקלות במצבים מורכבים בחדר לידה מוזמנות להגיש תלונה ולפנות לארגון המניפה. 
הקמנו ועדת אתיקה אשר תפקידה לבדוק תלונות של יולדות, צוות רפואי ודולות בשדה הלידה על מנת לפעול בדרך התקשורת והבניה.  


בברכת לידות בריאות ושמחות ושיתוף פעולה פורה וחיובי

bottom of page