top of page

ארגון המניפה  -עמותה רשומה מס' 580494888 

הינו ארגון עובדים  מקצועי שנוסד בשנת 2008 ומנוהל ע"י נשות מקצוע בעלות ניסיון מעשי והשכלה פורמלית רחבה במקצועות השונים בתחומי ההיריון והלידה. 

ארגון המניפה הוא ארגון עצמאי שאינו תלוי בגורם חיצוני שאינו כפוף לבית ספר מסוים. 

חברות הוועד והחברות בארגון מייצגות את הקשת הרחבה של בתי הספר המקצועיים השונים וכל בעלות התפקידים עושות זאת בהתנדבות מלאה מתוך שליחות. 

הארגון פועל להסדרת הקשר המקצועי עם בתי החולים, פועל להעמקת הידע בתחומי ההיריון והלידה ותחומים שסביבה.

מקיים מפגשים המשלבים לימוד מקצועי משותף לצד היכרות אישית והעמקת שיתופי פעולה מקצועיים 

הארגון מלווה בייעוץ משפטי ובפיקוח רואה חשבון.

חברות העמותה עומדות תחת אמנה מקצועית מחייבת

הארגון פועל למען סטנדרטזיציה למקצוע הדולה כדי לאפשר קו בסיס מקצועי אחיד ואיכותי

בכל שנה מוגש דוח לרשם העמותות

 • Facebook

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו

חברות בארגון, מה זה נותן לי? 

WhatsApp Image 2020-05-06 at 23.30.04.jp
 • תו איכות לעמידה בסטנדרטים מקצועיים

 • הטבות ייחודיות במוצרים ובכנסים

 • הטבות ביטוחיות

 • פעילויות ייעודיות לחברות הארגון

 • חשיפה ברשת ברשימת חברות הארגון

 • כנסים ואירועים מעשירי ידע

 • הטבות ייחודיות לחברות הארגון

ארגון המניפה, למה זה חשוב?

 • ארגון מקצועי מעניק לכל חבריו גב מקצועי וכתובת לפנות אליה בכל נושא מקצועי

 • העשרה מקצועית, מפגשים ושיתופי פעולה מקצועיים

 • זכות הצבעה בנושאים העומדים על סדר היום המקצועי

 • ייצוג מול הממסד והכרה ציבורית 

בעלות תפקידים בארגון המניפה

יו"ר:

קרן לי בן בסט

 

ועד מנהל: 

ליהי סופרין - דולה 

נעמה בורגר-דקל  - דולה לאחר לידה

איילת צוויג - דולה לאחר לידה

שלומית הולצברג חיים - דולה 

bottom of page